O projekcie

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU GRANTOWEGO LIGII ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

NOWOCZESNE TRENDY W BIZNESIE

Czyli biznes pod kątem CSR i zupełnie odmiennego
podejścia do budowania strategii rynkowej
 

"Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś.
Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny
- świat okaże się kochający i przyjacielski i pomocny dla Ciebie.
Świat jest tym, kim Ty jesteś."

                                                                                        - Thomas Dreier

Tematyka nowego podejścia do strategii przedsiębiorstw, ciągłego skracania czasu na jej wprowadzenie i realizację we współczesnym burzliwym otoczeniu, postawiła nas przed wyzwaniem do szukania odpowiedzi u ekspertów z tych dziedzin i zorganizowania powyższego wydarzenia.

Niezwykłą rolę w tym procesie zaczyna odgrywać także koncepcja Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (Social Responsibility Bussines- CSR), realizowana od kilku lat w dużych polskich przedsiębiorstwach. W jaki sposób może być realizowana? Jakie korzyści daje przedsiębiorstwom i interesariuszom? Jak CSR jest postrzegany przez polskie społeczeństwo? Na te wszystkie pytania chcielibyśmy poznać odpowiedzi podczas konferencji.

BLOKI:

  • Jaki sposób współczesna firma buduje swój sukces rynkowy?
  • Budowanie biznesu poprzez społeczną odpowiedzialność

Cel projektu:

Zintegrowanie wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców, studentów oraz pracowników naukowych w obszarze nowoczesnych metod zarządzania firmy- budowania jej strategii, pozycji na rynku oraz kreowania długoterminowego wizerunku. Szczególny nacisk zostanie podniesiony na aspekty związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR).

Rozważania na konferencji mają służyć pogłębieniu wiedzy uczestników o CSR- stanowiącym coraz bardziej znaczący element strategii wiodących firm polskich, która nie obejmuje wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Chcemy poprzez prelekcje ekspertów ukazać korzyści stosowania społecznie odpowiedzialnego biznesu, analizy szans rynkowych przedsiębiorstwa, wykorzystywania nowoczesnych metod komunikacji z interesariuszami przedsiębiorstwa i ciągłego skracania czasu objętego przez strategię przedsiębiorstwa.