Organizatorzy

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU GRANTOWEGO LIGII ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU


Koło Naukowe Ekonomistów UMCS

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów UMCS powstało w listopadzie 1966 roku przy Katedrach Ekonomii Politycznej i Ekonomii Rolnictwa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1976 KNE zawiesiło swoją działalność by w roku 1998 „reaktywować się”. Początkowo opierało się tylko na grupie INDEX, zajmującej się zagadnieniami rynku kapitałowego, oraz na grupach tworzonych do realizacji projektów.

Aktualnie jesteśmy dynamiczną organizacją studencką zrzeszającą aktywnych studentów w sześciu grupach tematycznych. Misją naszej organizacji jest aktywizacja życia studenckiego, propagowanie wiedzy ekonomicznej, przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej oraz nauka w praktyce. Uczestniczymy oraz organizujemy liczne konferencje, warsztaty i wyjazdy szkoleniowe, aby poszerzać swoją wiedzę i doskonalić się między innymi w takich dziedzinach jak PR, przedsiębiorczość, marketing czy techniki NLP. Swoje cele Koło osiąga głównie poprzez organizowanie licznych szkoleń praktycznych dla studentów, na których poruszane są ponadto najważniejsze tematy współczesnej gospodarki.


Forum Młodych PKPP Lewiatan

Forum Młodych jest organizacją studencką o charakterze non-profit, powołaną decyzją Zarządu PKPP Lewiatan. Jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną w ramach struktur PKPP Lewiatan, której celem jest kreowanie postaw pro-przedsiębiorczych głównie wśród studentów.

Forum Młodych stanowi platformę wymiany doświadczeń dla ludzi z wizją. Każdy członek mający ciekawy pomysł może go w pełni profesjonalnie zorganizować i spełnić swoje oczekiwania.

Inicjatywy Forum Młodych mają charakter ogólnopolski. W tym celu wciąż rozwijanych jest wiele komórek regionalnych na terenie kraju, które nie tylko uczestniczą w projektach ogólnopolskich, lecz również posiadają dużą swobodę w realizowaniu własnych pomysłów skierowanych na rynek lokalny. Rozwijamy współpracę z podobnymi organizacjami działającymi za granicą – chcemy nie tylko promować oraz adaptować ich projekty na rynek Polski, lecz przede wszystkim nadawać naszym inicjatywom międzynarodowy charakter.