Prelegenci

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU GRANTOWEGO LIGII ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU


MONIKA KULIK - członkini debaty
Specjalista ds. CSR w Telekominukacji Polskiej, koordynator programów społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Na co dzień ma do czynienia z zagadnieniami związanymi ze „społeczną odpowiedzialnością”. Wdrażanie strategii CSR, bieżące zarządzanie działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności-to jej chleb powszedni.  Poza pracą aktywnie działa w strukturach organizacji pozarządowych.

KRZYSZTOF KACZMAR-prowadzący blok tematyczny „Dobre praktyki CSR”
Dyrektor Fundacji Kronenberga przy City Handlowym w Warszawie. Brał udział w licznych debatach i seminariach poświęconych zagadnieniom CSR. Aktywnie działał w licznych organizacjach tj. Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy Komitet Monitorujący wykorzystanie środków europejskich z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszu Norweskiego.

PIOTR CHMIELEWSKI - prowadzący blok tematyczny „Strategia Błękitnego Oceanu”
Trener biznesu, właściciel Akademii Rozwoju Biznesu. Przedsiębiorca, rozwijał działalność jako wspólnik i członek zarządu Delta Interactive Sp. z o.o. oraz prezes Fundacji Instytut Spraw Zagranicznych.Jest autorem programów interaktywnych warsztatów dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania strategicznego (m.in. metodologia Strategii Błękitnego Oceanu) i przedsiębiorczości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Entuzjasta zagadnień związanych z zarządzaniem, samorozwojem, przedsiębiorczością i psychologią osiągnięć.

ANNA JAWOR - prowadząca blok tematyczny „Budowa przewagi konkurencyjnej przedsię-biorstwa w oparciu o strategię CSR-dobre praktyki firmy IBM”
Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager w IBM Polska. Od pięciu lat zajmuje się w IBM rozwojem i wdrażaniem programów społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym programów skierowanych do pracowników. Wcześniej specjalistka ds. zarządzania projektami w Funduszu Współpracy, trenerka Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dyrektorka Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. Absolwentka UMCS w Lublinie, kierunek Europeistyczne Studia Filozoficzno-Historyczne

Zbigniew Gajewski - Dyrektor Departamentu Komunikacji Rozwoju i zastępca dyrektora generalnego PKPP Lewiatan.
Autorytet w dziedzinie CSR w Polsce, przedsiębiorca.  Prelegent podczas licznych konferencji i prelekcji na temat CSR. Od wielu lat specjalizuje się w Public Relations przedsiębiorstw.