Program

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU GRANTOWEGO LIGII ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU


Miejsce:

Aula I, Wydział Ekonomiczny UMCS
Plac Marii Curie - Skłodowskiej 5
20-031 Lublin


Przebieg konferencji:*
9.00-9.15 przywitanie uczestników konferencji (koordynator konferencji oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS)
BLOK I:
9.15-10.15 wykład „Współczesne trendy w zarządzaniu - strategia czy może plan operacyjny?” - prelekcja dotycząca skracania czasu budowania strategii przez firmy we współczesnej rzeczywistości rynkowej.
10.15-11.00 prelekcja: „Strategia Błękitnego Oceanu jako metoda planowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa” - analizowanie szans i barier dla mikro i małych przedsiębiorstw, czerpanie wzorów od liderów rynkowych; prelegent - Piotr Chmielewski, Akademia Rozwoju Biznesu
11.00-11.15 przerwa kawowa
BLOK II:
11.15-12.00 Dobre Praktyki CSR - przykłady stosowania i analizy dotyczące ich wykorzystywania w polskich przedsiębiorstwach; prelegent - Krzysztof Kaczmar, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym
12.00-13.00 przerwa obiadowa
13.00-14.30 debata „Co powoduje, że polskie firmy włączają CSR w swoją strategię działania?” - wszyscy prelegenci; prowadzenie Magdalena Andrejczuk - koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
14.30-14.45 przerwa kawowa
14.45-15.30 Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w opraciu o strategię CSR - dobre praktyki firmy IBM.; prelegent- Anna Jawor, IBM
15.30-15.40 rozstrzygnięcie konkursu wśród studentów
15.40-16.00 zakończenie konferencji

*z przyczyn obiektywnych może ulec zmianie